Lưu Tiến 19/09/2017

0 Đang cập nhật Đất Xanh (DXG)

Update nhẹ khu vực Q.6
1. Starlight Riverside: đã cất nóc & xong thô
2. Remax Plaza (Richland Emerald cũ): sau hơn 1 năm khởi động lại cũng đang âm thầm hoàn thiện
3. Lucky Palace: Đang hoàn thiện, chắc sắp giao nhà, đến gần trông hoành tráng hơn trong render nhiều
image
Mời bạn để lại bình luận...
4 Bình luận