Giấy phép Mạng Xã Hội REIC

REIC là mạng xã hội bất động sản, nơi trao đổi các thông tin về lĩnh vực bất động sản, tài chính, chứng khoán và đầu tư,… Website được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép số 189/GP-BTTTT ngày 14 tháng 4 năm 2016.

Những nguyên tắc REIC

Chúng tôi xây dựng REIC để giúp ngành bất động sản minh bạch và cởi mở hơn, chúng tôi tin những điều này sẽ giúp thị trường phát triển bền vững và có nhiều cơ hội. REIC thúc đẩy sự minh bạch và cởi mở bằng cách trao quyền cho các cá nhân để chia sẻ và kết nối, và tất nhiên những hướng dẫn nguyên tắc REIC là để theo đuổi các mục tiêu này.

 • 1. Chia sẻ và kết nối

  REIC cung cấp trải nghiệm để mọi người dùng có quyền chia sẻ mọi thông tin, và có quyền kết nối trực tuyến với bất cứ ai - bất kỳ người nào - miễn là cả hai đều đồng ý cho kết nối.

 • 2. Sở hữu và kiểm soát thông tin

  Mỗi người đều sở hữu thông tin của họ. Họ cần phải có sự tự do để chia sẻ nó với bất cứ ai họ muốn và mang nó theo bất cứ nơi nào họ muốn, chẳng hạn như đó là các tin dự án mới, các sự kiện sắp diễn ra, các hoạt động doanh nghiệp, thị trường… Mọi người nên có quyền tự do để quyết định người mà họ sẽ chia sẻ thông tin của họ, và để thiết lập quyền riêng tư kiểm soát để bảo vệ những sự lựa chọn.

 • 3. Theo dòng thông tin

  Mọi người nên có quyền tự do truy cập vào tất cả các thông tin được cung cấp cho họ bởi những người khác. REIc cung cấp các công cụ thực tế mà làm cho dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả để chia sẻ và truy cập thông tin này.

 • 4. Giá trị xã hội

  Mỗi người dùng nên có sự tự do để xây dựng lòng tin và uy tín thông qua nhận dạng và kết nối của họ trên REIC. Sử dụng tên thật, hình ảnh, thông tin liên lạc để kết nối với những bạn bè, đối tác trong ngành,…

 • 5. Nền tảng dịch vụ

  Mọi người có thể sử dụng REIC miễn phí để thiết lập một sự hiện diện, kết nối với những người khác, và chia sẻ thông tin với họ. Mỗi người nên có thể sử dụng các dịch vụ REIC bất kể trình độ của mình tham gia hoặc đóng góp.