image

Gateway Thảo Điền

Doanh nghiệp : Sơn Kim Land - Công ty Cổ phần Bất động sản
Địa điểm : 179 Xa Lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh