image

Lucasta

Doanh nghiệp : Khang Điền (KDH) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà
Địa điểm : Liên Phường, Phú Hữu, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh